Mô tả

DANH MỤC
  • Tất Cả
  • Hoa Đất Việt
Sắp xếp
  • Ngẫu nhiên
  • Ưa thích
  • Đánh giá
Galina Show

Đến với cuộc hành trình đặc biệt này, bạn sẽ được ngắm nhìn, lắng nghe, thưởng thức và đắm chìm trong những không gian đậm đà bản sắc đất Việt.

Lời ru Âu Lạc

Múa dân tộc Kinh

Hoa núi

Múa dân tộc Thái

Men tình

Múa dân tộc H’mong

Thời trang các dân tộc Việt Nam

Trình diễn trang phục dân tộc

Nét trù

Ca cảnh

Đào liễu

Làn điệu chèo

Nhịp thở Hương Giang

Di sản Huế - Hầu văn

Thời trang áo dài

Áo dài miền Trung (lấy ý tưởng từ biển)

Múa Chăm

Lấy ý tưởng từ Tháp Bà – Nha Trang

Truyền lửa

Múa Tây Nguyên

Hạt vàng

Về miền Cửu long sông nước

Hoa Sen

Trình diễn thời trang

submit
The following fields should be filled:- Name - Email - Your Message